• Представителство Trane
  Ние сме търговски и сервизен представител за България
  на един от световните лидери в производството на климатично оборудване -
  американския концерн TRANE.
 • Търговска дейност
  Нашият търговският отдел партнира на
  водещи световни производители на климатично и хладилно
  технологично оборудване.

  Широкообхватно портфолио на климатично оборудване,
  хладилно оборудване, хладилна арматура,
  системи за контрол на влажността на въздуха,
  компоненти за автоматизация.
 • Сервизна дейност
  Нашия екип е специализиран в ръководене на монтаж,
  пуск и настройка на климатично, хладилно и
  вентилационно оборудване.

  Извършваме гаранционно и извънгаранционно обслужване.

  Аварийно повикване. Диагностика.

  Ремонтни работи. Профилактика..
 • Инвестицонно проектиране

TRANE

Ние сме изключителен търговски и сервизен представител за България на световният лидер в производството на климатично и хладилно оборудване
TRANE.


Търговска дейност

Широкообхватно портфолио на климатично оборудване, хладилно оборудване, хладилна арматура, системи за контрол на влажността на въздуха, компоненти за автоматизация.


Сервизна дейност

Ръководене на монтаж, пуск и настройка на ново оборудване. Гаранционно и извънгаранционно техническо обслужване. Аварийно повикване. Диагностика. Ремонтни работи. Профилактика.


Проектиране

Консултантски и проектантски услуги в съответствие с изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по части: Електрическа, ОВК, Енергийна ефективност, КИПиА.


повече +

Референции & Клиенти

Доказателство за изключителната прецизност и отговорност, които влагаме при изпълнението на нашите проекти, както и отношението към клиентите са техните референции.

„КОВЕС“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
На 30.09.2020 г. „КОВЕС“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073-27432-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 30.12.2020 г.
Проектът е на стойност 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. (30.09.2020 г.)

„КОВЕС“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 11.01.2022 г.
Проектът е на стойност 50 000 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. (11.10.2021 г.)

За нас

Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

 

map
 • Контакти

 •   бул. Сливница №141-143, eт.4
       гр. София, 1233
 •  

 •   02 985 38 46
 •   0889 842 802
 •   0878 842 802
 •   02 985 38 45
 •  

 • office@coves-bg.com